Lidmaatschap

Inschrijving

Als  uw zoon/dochter lid wil worden van Scouting Haagse Hout, kan hij/zij altijd eerst een paar keer vrijblijvend ‘proefdraaien’. Wanneer het bevalt, kan de inschrijving verricht worden.

Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan!

Na inschrijving wordt een kind ‘geinstalleerd’. Het enige dat u daarvoor zelf aan hoeft te schaffen is de speltakblouse. De rest (das en insignes) wordt bij installatie door de leiding uitgereikt. Hiervoor wordt bij de eerste contributie-incasso € 22,00 aan installatiekosten bovenop de contributie berekend.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale inschrijfformulier, download dan hier het Inschrijfformulier en het Scouting-Haagse-Hout-SEPA-Machtigings-formulier.

Contributie

De contributie van €52,50 per kwartaal vanaf januari 2019, wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. De datum van incassering ligt in principe in januari/april/juli/oktober.

De Welpen, Scouts en Explorers gaan elk jaar op zomerkamp. Voor dit kamp moet €90 + ‘€25 tot €40’ worden betaald. Het bedrag hangt af van de verwachte vervoerskosten en wordt in het eerste kwartaal samen met een link naar het digitale aanmeldformulier verspreid. De betaling wordt eind mei geïnd via automatische incasso als u uw zoon/dochter voor het kamp heeft opgegeven.

Geef uw kind voor 1 mei op voor het zomerkamp, of geef aan de leiding door dat hij/zij niet mee gaat.

De ooievaarspas wordt geaccepteerd door Scouting Haagse Hout en er is een samenwerking met Stichting Leergeld voor benodigde materialen zoals de blouse zodat dit geen belemmering hoeft te zijn om lid te worden.

Betrokkenheid van ouders

Van ouders of verzorgers verwachten we betrokkenheid bij de speltak van hun zoon of dochter, graag maakt de leiding met u kennis als dat bij het proefdraaien nog niet gebeurd is. Ouders worden na inschrijving toegevoegd aan de groepsbrede mailinglist en de whats app-groep van de speltak waar het kind in komt. U kunt uzelf uitschrijven uit deze groepen mocht u hier geen deel aan willen nemen.

Hulp van ouders wordt verwacht voor en na de (weekend)kampen van hun kind voor bijvoorbeeld rijden, inladen, opbouwen of opruimen. Daarnaast worden er incidenteel ouders gevraagd om te helpen bij bijzondere opkomsten of leidinggebrek. De speltakleiding van de speltak waarbij uw zoon of dochter zit organiseert dit. Daarnaast verwachten wij één dagdeel per seizoen inzet bij onze groepsbrede activiteiten, zoals de klusdagen in het voor- en najaar, NLdoet, Koningsdag en de grote schoonmaak. U kunt hierbij zelf aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat.

Ooievaarspas

Met de Ooievaarspas kan je 50% of 100% korting krijgen op de contributie. Ook kunt u het uniform en een aantal materialen als slaapzak via Stichting Leergeld aanvragen. Stuur een email aan bestuur voor meer informatie hierover.

Opzegging van het lidmaatschap

Mocht u het lidmaatschap van uw kind willen beëindigen, dan moet u dit via het opzegformulier doorgeven, een mondelinge afmelding bij de leiding is niet voldoende. Het lidmaatschap van Scouting Haagse Hout loopt per kwartaal, als u op wilt zeggen dient u minimaal 1 maand vóór afloop van het kwartaal op te zeggen. Wilt u bijvoorbeeld het lidmaatschap per 1 juli opzeggen dient u dit voor 1 juni aan te geven. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Opzeggen kan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.