Zomerkampformulier

De inschrijving voor het herfstkamp 2020 is geopend!

Gaat uw zoon of dochter ook mee op zomerkamp? Vul dan snel het kampformulier in om zijn of haar deelname te bevestigen en de leiding gelijk van alle belangrijke informatie te voorzien.

De kosten van het zomerkamp bedragen €130 per kind. Dit bedrag dient voor de explorers zelf overgeschreven te worden naar de rekening van de explorers op NL07INGB0007140937. Het kampgeld moet uiterlijk 30 september op de explorerrekening staan.

De ingevulde kampformulieren worden na afloop van het zomerkamp digitaal (en indien uitgeprint ook op papier) vernietigd.Bij welke speltak zit uw zoon/dochter?*
Wat is zijn/haar VOORNAAM ?*
Wat is het TUSSENVOEGSEL zijn/haar naam?
Wat is zijn/haar ACHTERNAAM?*
Wat is zijn/haar GEBOORTEDATUM?* (indien geen selectieveld invoeren als JJJJ/MM/DD)


Wat is uw telefoonnummer?
Van wie is dit telefoonnummer?*
Wat is evt een 2e telefoonnummer?
Van wie is dit telefoonnummer?


Bij welke verzekeringsmaatschappij is uw zoon/dochter verzekerd?*
Wat is het polisnummer van deze zorgverzekering?*


Heeft uw kind een zwemdiploma? GeenABC
Wat is het t-shirt maat van uw kind?
In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik door ondertekening toestemming mijn zoon/dochter te laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het niet mogelijk was voortijdig contact met mij op te nemen *
Heeft uw kind allergieën?
Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja; wat, wanneer en hoevaak?
Heeft u nog andere opmerkingen?Graag hieronder invullen wat u kunt helpen, of dit ook daadwerkelijk nodig is hoort u later van de leiding. Er wordt getracht hier een verdeling in te maken. Er wordt van elke ouder verwacht dat er minimaal op één moment geholpen wordt. Mocht u heen en terug kunnen rijden maar een voorkeur voor een van beide hebben, geef dit dan ook aan. Uw eigen kind(eren) komen altijd bij u in de auto als u rijdt, tenzij u zelf aangeeft dat niet te willen. Het inpakken/sjouwen is op de vrijdag voor vertrek (als de bagage ook moet worden ingeleverd, ca 1 uur), de opbouw van het kampterrein is op de 1e zaterdag van het kamp (ca 3 uur). Het opruimen van de vrachtwagen is de 2e zaterdag van het kamp (ca 30 minuten), vlak voor de aankomst van de kinderen.

Kunt u kinderen naar het kampterrein rijden (heenweg)? Zo ja, hoeveel kinderen totaal?
Kunt u kinderen ophalen vanaf het kampterrein (terugweg)? Zo ja, hoeveel kinderen totaal?
Heeft u nog andere opmerkingen of toelichtingen over hulp?


Geeft u toestemming voor het online publiceren van fotos van uw kind?