Loopt u de Duinenmars?

0

Loopt u de Duinenmars?
De Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Vanaf eind jaren zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage uit de opbrengst krijgen voor georganiseerd jeugd- en jongerenwerk waarvan de kosten niet uit de ouderbijdragen of de contributie kunnen worden voldaan. Zo gaat er sindsdien jaarlijks een bijdrage naar de stichting Effatha in Zoetermeer, die zich inzet voor onderwijs aan doven en slechthorenden. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten zijn, is de Duinenmars in de stichtingsvorm gegoten. Het bestuur bestaat uit 8 personen, die niet worden bezoldigd. Verder is er een vrijwilligersbestand van zo’n 150 personen. Uiteraard doen deze vrijwilligers hun werkzaamheden zonder dat zij daarvoor een geldelijke beloning krijgen. Doordat er geen personele kosten zijn, maar alleen de hoogstnoodzakelijke organisatorische kosten, zoals voor het huren van een tent e.d., is de te verdelen opbrengst hoog. Zo is alleen al in de laatste 20 jaar ongeveer 200.000 Euro uitgekeerd aan goede doelen.

Deelnemers aan de mars kunnen een rondje van 5, 10, 15, 25 of zelfs 40 km lopen. Deelname kost €3,50 inclusief medaille/cijfer, of € 2,50 zonder medaille of cijfer.

De 63ste Duinenmars wordt dit jaar gehouden op zaterdag 5 en zondag 6 APRIL 2014. De 64ste Duinenmars zal gehouden worden op 11 en 12 april 2015. Loopt u ook mee? Meer informatie kunt u vinden op de website van de Duinenmars.

duinenmars

Share.

About Author

Comments are closed.