Inschrijving voor wachtlijst

De inschrijving voor de wachtlijst verplicht u tot niets. Als uw kind aan de beurt is ontvangt hij of zij een uitnodiging om vrijblijvend drie opkomsten mee te doen, daarna pas hoeft er besloten te worden om lid te worden.

Mocht uw kind geen interesse meer hebben als hij of zij uitgenodigd worden dan horen wij dit graag. Als wij binnen een week (uitgezonderd vakanties) na de uitnodiging nog geen reactie hebben ontvangen zal de volgende op de wachtlijst uitgenodigd worden. Als u binnen korte tijd alsnog reageert dan kunt u wel zijn of haar plaats bovenaan de wachtlijst terug krijgen. Heeft u uw kind ingeschreven voor de wachtlijst maar heeft hij of zij ondertussen een andere hobby gevonden, dan stellen wij het op prijs als u via het contact-formulier laat weten geen interesse meer te hebben. De wachtlijst is op individuele basis. Heeft u meerdere kinderen die u in wilt schrijven, dan graag per kind het formulier invullen.

Wij kunnen niet voorspellen wanneer uw kind aan de beurt is. In september is er na het overvliegen altijd plaats voor nieuwe bevers, maar het kan voorkomen dat er teveel bevers op de wachtlijst staan om direct terecht te kunnen. Het aantal nieuwe vrije plaatsen bij de welpen is de afgelopen jaren erg beperkt geweest door een flinke doorstroom vanuit de bevers en weinig welpen die gedurende het jaar stoppen De verwachting is dat dit de komende jaren nog zo zal blijven. Hierdoor is het lastig te voorspellen hoeveel plaatsen er vrij komen, ook in september. Wel kunt u van ons altijd horen op welke plaats uw kind op de wachtlijst staat.

  • Schrijf in voor de juiste speltak, bevers 5/6 jaar oud, welpen 7 tot 11 jaar oud. Oudere kinderen kunnen direct terecht
  • U krijgt altijd een reactie na ontvangst van de inschrijving. Heeft u deze na een week (uitgezonderd vakantie-periodes) niet ontvangen? Controleer dan uw SPAM of neem contact met ons op
  • Eén kind per wachtlijst-inschrijfformulier