Vacature: Groepsbegeleider

Wij zijn op zoek naar: Een groepsbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams.

De groepsbegeleider heeft o.a. de volgende taken:

 • Verantwoordelijk voor het duurzame vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, attentiebeleid, overzicht mobiliteit vrijwilligers, voortgangsgesprek, afrondingsgesprek.
 • (Mede)verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en goede sfeer in de groep.
 • Begeleiden van leidingteams van de verschillende speleenheden.
 • Begeleiden van het bestuur en aanjager van het vrijwilligersbeleid van de groep
 • Oplossen van meningsverschillen en problemen tussen mensen/teams. (bemiddelen)
 • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg met de praktijkbegeleider in de groep en motiveren en stimuleren van het groepsbestuur.
 • Is zich bewust van de voorbeeldrol en heeft kennis van het algemene reilen en zeilen van Scouting (Spelvisie, Scouting Academy).
 • Zich inzetten voor de eigen persoonlijke ontwikkeling als groepsbegeleider.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep.

Basisniveau groepsbegeleiders

Waar voldoe je in ieder geval aan als groepsbegeleider:

 • Het onderschrijven van de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
 • Beschikken over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het onderschrijven van de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Bereid zijn de voor de functie geldende competenties je eigen te maken en je zo te blijven ontwikkelen.

Deze basis is noodzakelijk wanneer iemand als vrijwilliger binnen Scouting aan de slag wil gaan. Hiermee wordt uitgesproken dat iemand zich wil houden aan de visie en gedragscode en dat iemand zich wil ontwikkelen om een gekwalificeerde groepsbegeleider te worden.

Het doel van de VOG is het voorkomen dat potentiele vrijwilligers met relevante strafbare feiten op hun naam worden aangesteld. De veiligheid van zowel jeugdleden als leidinggevenden staat hierbij voorop. Daarnaast is er de taak om sociale veiligheid op de agenda te zetten.

Heeft u interesse in deze functie? Neem vrijblijvend contact met ons op.