Scouting voor iedereen

Scouting Haagse Hout wil Scouting toegankelijk maken voor iedereen en werkt daarom samen met de Ooievaarspas en Stichting leergeld zodat ook diegenen waarvoor de kosten een drempel kunnen zijn om lid te worden, lid kunnen worden.

Ooievaarspas
Als Scouting de eerste hobby is kan er een korting van 100% geboden worden op de contributie. Als er al andere hobby’s zijn waarbij de ooievaarspas gebruikt wordt geldt er een lagere of geen korting. Deze korting geldt alleen zolang men in het bezit is van een geldige ooievaarspas.

De ooievaarspas geeft daarnaast een korting van 50% op het de kosten van het zomerkamp. Dit betekent dat de andere 50% wel zelf betaald dient te worden. Het is mogelijk om dit in termijnen te betalen, zolang het volledige bedrag maar voldaan is voor aanvang van het zomerkamp.

Beide kortingen gelden alleen zolang het (aanstaand) lid in bezit is van een geldige ooievaarspas. Zodra dit niet het geval is vervalt de korting per direct. Een ooievaarspas kan aangevraagd worden bij de gemeente Den Haag.

Stichting Leergeld
Indien het (aanstaande) lid in bezit is van een ooievaarspas kan hij of zij na inschrijving een aanvraag doen bij Stichting Leergeld voor een startpakket. Tegen bijbetaling van €8,85 bestaat dit pakket uit:

  • Het installatiepakket met das, dasriem en insignes (wordt verstrekt tijdens de installatie)
  • Een blouse, in de kleur behorend bij de speltak
  • Een slaapzak
  • Een slaapmatje

Indien een of meer van deze onderdelen niet nodig is vervalt de bijbetaling. In het tweede jaar dat iemand lid is of na overvliegen naar een volgende speltak kan een aanvullende aanvraag gedaan worden voor een groepstrui of nieuwe blouse + insignes. Nieuwe leden (of hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en tijdige aanvraag bij Stichting Leergeld.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.