Wijzigingen in contributie samenstelling

0

Rond 9 oktober zal de kwartaalincasso voor de contributie weer plaats vinden. Zoals aangekondigd op de ouderavonden in januari en juni, is per 1 augustus het kampgeld uit de contributie gehaald. Het nieuwe kwartaalbedrag wordt hierdoor €49,50. Het kampgeld a €90 wordt in mei betaald, tegelijk met de extra bijdrage van 25~40 euro voor de variabele vervoers- en transportkosten.

Opzeggen gaat sinds 1 augustus ook per kwartaal. Inschrijven én opzeggen gaat tegenwoordig via de website, mondeling doorgeven bij de leiding geldt niet als officiële opzegging. De leiding stelt het wel op prijs om de opzegging ook mondeling te ontvangen zodat er de mogelijkheid is tot het nemen van afscheid.

Share.

About Author

Secretaris en oud Explorer-begeleiding

Comments are closed.